informacja / komunikat

sygnal na wybranym kanale jest zakodowany

sygnal na wybranym kanale jest zakodowany, sygnał na wybranym kanale jest zakodowany, sygnał zakodowany, sygnal na wybranym kanale jest zablokowany

co oznacza

błąd odczytu karty lub zawieszenie się dekodera

jak odkodować

Należy wyjąć z dekodera kartę i włożyć ponownie lub odłączyć dekoder od pradu na 15 sekund i podłączyć ponownie. Jeżeli po ponownym uruchomieniu dekodera błąd nadal wystepuje, należy przywrócić ustawienia domyślne w Menu dekodera.

pozostałe informacje / komunikaty

wersje oprogramowania dekoderów

strona główna